Metropokeri - Terms and Conditions

Englanti on meidän pääkieli. Jos tapahtuu että sääntöjen suomennuksessa löytyy eroja niin noudetaan aina englanninkielen sääntöjä.

 

YLEISET SÄÄNNÖT

1. Kun hyväksyt käyttöehdot, vakuutat, että ymmärrät kaikki seuraavat ehdot ja lupaat noudattaa niitä (mukaan luettuna kaikki sivustomme ohjeet ja säännöt, jotka katsotaan osaksi tätä Sopimusta) ja hyväksyt, että Sopimuksen ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa hylkäämiseen, tilin sulkemiseen, varojen menettämiseen ja/tai oikeustoimiin sinua vastaan. Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, suosittelemme kääntymistä itsenäisen neuvonantajan puoleen ennen Sopimuksen hyväksymistä.
2. 24hPoker is operated by 24hPAY Ltd, Malta. Gaming modules are provided by B2B Poker Network Ltd, Malta (Poker), Net Entertainment Malta Ltd, Malta (Casino) and Redbet Ltd, England (Betting Exchange).
3. Tämän Sopimuksen teksti ja sivustomme säännöt ja ohjeet on julkaistu useilla kielillä. Jos Sopimuksen tulkinnasta ollaan eri mieltä, Sopimuksen englanninkielinen versio syrjäyttää kaikki muunkieliset versiot.
4. Johto pidättää itsellään oikeuden muuttaa sääntöjä milloin tahansa. Kaikki asiakkaat lupaavat noudattaa kaikkia nykyisiä sääntöjä, ja heitä kehotetaan tarkastamaan säännöt säännöllisesti.
5. Kaikkien asiakkaiden on oltava vähintään 18-vuotiaita tai täysi-ikäisiä omalla hallintoalueellaan, kumpi tahansa on suurempi.
6. USA, Costa Rican ja Maltan asukkailla ei ole oikeutta avata pelitiliä tai käyttää muulla tavalla Metropokeri  sivuston palveluita.
7. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa hakemuksen ilman perusteluja.
8. Metropokeri pidättää itsellään myös oikeuden sulkea nykyisiä pelitilejä ilman perusteluja. Tällaisessa tapauksessa, tai mikäli asiakas itse sulkee tilin, tilin koko saldo maksetaan asiakkaalle, jollei tätä epäillä huijaamisesta.
9. Kullakin asiakkaalla on oikeus avata vain yksi tili Metropokeri -sivustoon.
10. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, ettei hänen toimintansa riko paikallisia lakeja tai säädöksiä. Metropokeri ei ota vastuuta, jos asiakas rikkoo kyseisiä sääntöjä.
11. Kaikkien asiakkaiden on ilmoitettava henkilötietonsa totuudenmukaisesti. Väärien tai puutteellisten henkilötietojen antaminen voi johtaa hylkäämiseen, tilin sulkemiseen tai varojen menettämiseen.
12. Asiakas on vastuussa oman pelaajatunnuksensa ja salasanansa suojaamisesta. Asiakas on yksin vastuussa ja korvausvelvollinen pelaajatunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimista.
13. Pelitili on henkilökohtainen, ja asiakas on yksin vastuussa tilin velvoitteista mutta asiakas on myös oikeutettu kaikkiin tilin etuihin.
14. Asiakkaiden keskinäisissä tai asiakkaan ja Metropokeri -sivuston välisissä ristiriitatilanteissa Metropokeri -sivuston johdon tuomio on lopullinen ja sitova kaikissa asioissa.
15. Metropokeri ei ota vastuuta mahdollisista tappioista tai vahingoista missään tilanteessa. Kaikki osallistuvat peleihimme omalla vastuullaan.
16. Asiakkaat eivät saa pitää pelipalvelun ylläpitäjää, omistajia, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita tai muita Metropokeri -sivustoon liittyviä yhtiöitä tai henkilöitä vastuussa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheuttaa:
1. verkkosivuston käyttö
2. verkkosivuston materiaalin käyttö
3. palvelintemme käyttö
4. minkä tahansa ohjelmistomme käyttö
5. peliin osallistuminen
6. minkä tahansa palkinnon voittaminen.
17. Asiakas vastaa yksin kaikista Metropokeri -sivuston voittoihin liittyvistä veroista, tulleista ja maksuista.
18. Pelaajan henkilötietojen muuttuessa pelaaja on päivitettävä pelitilin tietonsa viivyttelemättä.
19. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden pyytää asiakasta milloin tahansa esittämään asiakirjat, joista käy ilmi, että asiakkaan tilin henkilöllisyys vastaa hänen käyttämässään luottokortissa esiintyvää nimeä.
20. Metropokeri ei ilmoita asiakkaan voitoista millekään valtion viranomaiselle. Asiakas vastaa itse peleistä saamiensa tulojen mahdollisesta ilmoittamisesta veroviranomaisille.
21. Metropokeri vakuuttaa käsittelevänsä kaikkia pelitilejä täysin luottamuksellisesti. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa vain Costa Rican viranomaisten määräyksellä tai mikäli asiakasta epäillään rikoksesta tai rikoksesta ilmoitetaan Metropokeri -sivustolle tai Metropokeri -sivustoon liittyville rahalaitoksille tai tilintarkastajille.
22. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden sulkea pelitilin oikeutetusta syystä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Mikäli et käytä omaa Metropokeri  tiliäsi ja kirjaudu sisään tiliin kahdeksaantoista (18) kuukauteen, tilisi poistetaan käytöstä ja tilin koko saldo katsotaan hylätyksi ja menetetyksi. Kirjautumisvaatimus ei tarkoita, että sinun on pelattava pelejä, talletettava varoja tai osallistuttava Metropokeri -sivuston toimintoihin. Pelkkä kirjautuminen riittää.
23. Metropokeri  sivuston ja asiakkaan väliset kiistat, joihin ei löydy ratkaisua, ratkaistaan Costa Rican lain mukaan.

TIETOSUOJAMENETTELY

1. Kun asiakas antaa henkilötietonsa ja rekisteröityy tai kirjautuu palveluun sivustossa, hän antaa Metropokeri-palveluntarjoajalle luvan käsitellä ja käyttää henkilötietojaan kyseiseen ja muuhun tällä sivulla esitettyyn tarkoitukseen tai muuten sopimuksen ehtojen mukaisesti.
2. Henkilötiedoiksi katsotaan asiakkaan tiedot, joista hänet voidaan tunnistaa kohtuullisen varmasti.
3. Metropokeri kerää vain henkilötietoja, joita vaaditaan johonkin palvelun toimintoon tai tapahtumaan. Asiakkailta kerättäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, syntymäaika, maksukortin tiedot, pelitapahtumien tiedot, tilisiirtojen tiedot ja muut tiedot, jotka asiakas haluaa antaa.
4. Henkilötiedot voidaan antaa sivustossa. Asiakasta pyydetään antamaan henkilötietonsa Metropokeri-palveluntarjoajan palveluun rekisteröitymiseksi ja tilin avaamiseksi.
5. Evästeen avulla tunnistetaan tilinhaltijan valitsema kieli, jotta kieli valitaan automaattisesti, kun tilinhaltija palaa Metropokeri-palveluntarjoajan sivustoon. Palveluntarjoajan verkkopalvelin rekisteröi sivuston sivut, joissa asiakas käy.
6. Mikäli mahdollista, palveluntarjoaja antaa asiakkaalle tilaisuuden kieltäytyä antamasta henkilötietojaan, mutta joissakin tilanteissa asiakas voi käyttää palveluntarjoajan sivustoa vain rajoitetusti, jollei asiakas anna pyydettyjä tietoja.
7. Metropokeri tarvitsee asiakkaan henkilötietoja asiakkaan tilin hallinnoimiseen, arkistojen ylläpitämiseen sekä sivuston käyttöasteen ja palvelun laadun valvomiseen. Lisäksi palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle toisinaan tietoja asiakasta mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Metropokeri säilyttää asiakkaan tiedot ja voi pyydettäessä analysoida niitä tosiasiallisen tai epäillyn rikollisen toiminnan tutkinnassa tai mikäli sivustossa esitetyn tapahtuman koskemattomuus on vaarassa ja/tai tapahtuman asianmukaisen hallintoelimien laatimia sääntöjä on rikottu.
8. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden jakaa asiakkaiden henkilötiedot yksinoikeudella toimivan markkinointikumppaninsa kanssa. Tämä tietosuojamenettely sitoo myös markkinointikumppania.
9. Metropokeri voi paljastaa asiakkaan henkilötiedot myös tietyissä tilanteissa. Tuomioistuimet vaativat joskus palveluntarjoajaa paljastamaan asiakkaiden henkilötietoja. Metropokeri joutuu paljastamaan asiakkaan henkilötiedot, mikäli toimivaltainen viranomainen ja/tai sovellettava lainsäädäntö sitä vaatii. Lisäksi Metropokeri pidättää itsellään oikeuden paljastaa asiakkaan henkilötiedot asianomaisille tahoille, jos Metropokeri voi kohtuudella epäillä, että asiakkaan tilillä esiintyy sääntöjenvastaista toimintaa.
10. Palveluntarjoaja voi myös paljastaa asiakkaan henkilötiedot, mikäli asiakas on antanut siihen luvan. Asiakas voi antaa luvan henkilötietojensa käyttöön suoraan, esimerkiksi kirjallisesti tai suullisesti, tai epäsuoraan käyttäytymisellään, esimerkiksi jos asiakas kertoo julkisesti tiedotusvälineissä toiminnastaan palveluntarjoajan palveluissa.
Asiakkaan henkilötiedot voidaan paljastaa lisäksi sääntely- tai urheiluelimille, kun kyseessä on urheilun tai ottelun sääntöjen noudattamisen valvominen, ja joiden kanssa Metropokeri-palveluntarjoajalla on sopimus kyseisten tietojen ajoittaisesta jakamisesta, ja mikäli Metropokeri katsoo, että asiakkaan voidaan kohtuudella epäillä syyllistyneen asiaankuuluvien sääntöjen tai lakien rikkomiseen, tietävän asiaankuuluvien sääntöjen tai lakien rikkomisesta tai muuten muodostavan uhan kyseisen urheilulajin tai ottelun koskemattomuudelle. Kyseiset elimet voivat käyttää asiakkaan henkilötietoja tutkiessaan kyseisiä rikkomuksia ja toimiessaan menettelytapojensa mukaan.

BONUSSÄÄNNÖT

1. Ilmais- tai bonussummia (EURO tai VIP-pisteitä), jotka Metropokeri myöntää asiakkaalle mainostarkoituksessa, voi käyttää pelaamiseen vain bonustarjouksen sääntöjen mukaan.
2. Nostot bonukseen osallistuvalta tililtä sallitaan vasta bonustarjouksen ehtojen täytyttyä.
3. Samasta IP-osoitteesta ja taloudesta voi osallistua bonustarjoukseen (liittymisbonukseen tai talletusbonukseen) vain yksi tili.
4. Suositusbonuksia myönnetään vain oikeille pelaajille, joita on suositettu sivustoon.
5. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tai lopettaa mainostarjouksen sekä muuttaa sen osallistumisehtoja milloin tahansa tarjouksen yhteydessä annetuista tiedoista huolimatta. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden sulkea pelitilin, jota epäillään bonusten väärinkäytöstä, ja takavarikoida kyseisen tilin varat.
6. Metropokeri-bonuksen saamiseen vaaditaan, että pelaajan tilin kaikki henkilötiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkansa. Jos Metropokeri havaitsee, että rekisteröidyn tilin tiedot eivät pidä paikkansa, Metropokeri pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilille mahdollisesti maksetut bonukset.

POKERIN SÄÄNNÖT

1. Kaikkien pokeripelien valuutta on EURO (EUR).
2. Metropokeri kuuluu B2B Poker Network  verkostoon, joten yhdellä pelaajalla voi olla tilejä myös verkoston muiden palveluntarjoajien sivustoissa. Jos verkoston jonkin toisen palveluntarjoajan pokeriohjelmisto on käytössä, Metropokeri -sivuston pokeriohjelmistoa ei voi käynnistää ja päinvastoin.
3. Verkoston sivustojen eri pelaajanimillä pelaaminen samassa pöydässä on ehdottomasti kielletty. Asiakas ei myöskään saa osallistua samaan turnaukseen useilla eri pelaajanimillä.
4. Saman talouden pelaajat eivät saa osallistua yhtä aikaa samaan oikean rahan pöytään tai yhden pöydän turnauksiin.
5. Metropokeri ei salli käyttää sivustossaan automatisoituja ohjelmistoja, joiden avulla pelaamisesta vastaa tekoäly. Vain fyysiset henkilöt voivat avata tilin ja pelata sivustossa. Automatisoitujen bottiohjelmien käyttö on ehdottomasti kielletty.
6. Pokeri on yksilölaji, jossa kukin pelaaja pelaa oman etunsa mukaisesti. Pelaajien välinen yhteistyö tai vehkeily on ehdottomasti kielletty.
7. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan peruuttaa, kumota tai muuttaa maksutapahtumia ja/tai tuomita varat menetetyiksi vehkeilyn ja/tai rikollisen toiminnan takia.
8. Tahallinen häviäminen (jolloin pelaaja häviää tahallaan kätensä siirtääkseen rahaa pelikaverilleen) on kiellettyä, ja Metropokeri pidättää itsellään oikeuden jäädyttää tilit, jotka osallistuvat kyseiseen toimintaan, ja takavarikoida kyseisten tilien varat.
9. Oman kätensä tietojen antaminen toisille pelaajille, ennen kuin potti on pelattu, on ehdottomasti kielletty.
10. Metropokeri tarjoaa pelaajille juttelutoiminnon. Kaikki keskustelut on käytävä englanniksi. Keskeneräisestä potista ei saa keskustella. Toisista pelaajista ei saa puhua epäkunnioittavasti eikä tehdä huomautuksia tai käyttää ilmauksia, jotka voivat loukata toisia pelaajia.
11. Pelaaja ei saa rekisteröidä tai käyttää pelaajanimeä, jonka voidaan katsoa muistuttavan tavaramerkkiä tai yrityksen nimeä taikka jonka muut pelaajat voivat tulkita loukkaavaksi.
12. Lisätietoja pokerisäännöistä on sivuston pokeriosion kohdassa Game Rules (Pelisäännöt).
13. Johdon päätös on lopullinen.

KASINON SÄÄNNÖT

1. Kasino-ohjelmiston toimittaa Net Entertainment AB, Sweden, joka on Tukholman pörssiin listautuneen Cherry AB  yhtiön tytäryhtiö.
2. Metropokeri -sivuston kasinossa voit valita, pelaatko oikeasta rahasta vai huvin vuoksi (leikkirahalla). Pelaaminen kannattaa aloittaa leikkirahalla ja siirtyä oikean rahan peleihin vasta, kun olet oppinut käyttämään ohjelmistoa kunnolla.
3. Kaikkien oikean rahan pelien valuutta on EURO. Minimi- ja maksimipanokset näytetään pelin aikana.
4. Lisätietoja peleistä on kasinon kohdassa Game Rules (Pelisäännöt).

URHEILUVEIKKAUKSEN SÄÄNNÖT

 

VETOJEN HYVÄKSYMINEN JA RATKAISEMINEN

1. Kaikkien vetojen valuutta on EURO (EUR). Minimiveto on EUR 0,10 ja yhden kupongin maksimiveto on EUR 1500.
2. Metropokeri hyväksyy yksittäisvedon useimpiin kohteisiin. Joihinkin kohteisiin vaaditaan kuitenkin vähintään tupla tai tripla. Useimmat kohteet voidaan ottaa mukaan yhdistelmävetoihin (accumulator).
3. Yhdistelmävedossa saa olla enintään kymmenen kohdetta.
4. Veto on voimassa vasta, kun Metropokeri on hyväksynyt sen. Yhdysvaltain asukkaat eivät saa asettaa vetoja sivustossamme.
5. Sellaisia yhdistelmävetoja ei hyväksytä, joiden tulos vaikuttaa osittain toisen vedon tulokseen. Jos tällainen veto hyväksytään vahingossa, veto on mitätön.
6. Metropokeri -sivuston voittokertoimet lyödään lukkoon vedon asettamishetkellä. Kertoimia ei voi muuttaa vedon hyväksymisen jälkeen.
7. Samana päivänä asetettujen vetojen suurin mahdollinen nettovoitto on EUR 25 000 siitä huolimatta, onko järjestelmä hyväksynyt vedot.
8. Urheiluveikkaustilillä on oltava riittävästi varoja vedon asettamiseksi.
9. Kun Metropokeri on vahvistanut vedon, asiakas ei voi muuttaa tai peruuttaa sitä.
10. Seuraavissa tilanteissa vedot mitätöidään ja kaikki panokset palautetaan pelaajan tilille (jos mitätöity vetokohde kuuluu yhdistelmävetoon, mitätöity veto maksetaan kertoimella 1,00 ja loppuosa yhdistelmävedosta pysyy voimassa):
a. jos veto on asetettu tapahtuman alun jälkeen, vaikka veto olisi hyväksytty
b. jos hinnoissa tai ehdoissa on selvä virhe, joka johtuu painovirheestä, väärinkäsityksestä tai palvelinvirheestä
c. jos Metropokeri on vakuuttunut siitä, että jokin ryhmä on asettanut vedot voittorajojen ylittämiseksi
d. jos Metropokeri on vakuuttunut siitä, että ottelun tulos on sovittu tai jokin muu luvaton toiminta on vaikuttanut ottelun tulokseen tai veikkaustulokseen
e. jos vetokohdetta on lykätty, peruutettu tai keskeytetty, eikä ottelua ole jatkettu kyseisen lajin määräajassa (lisätietoja on kunkin lajin säännöissä).
11. Metropokeri pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä minkä tahansa asetetun vedon kokonaisuudessaan tai osittain. Vetoja ei saa asettaa kenenkään muun puolesta. Pidätämme itsellämme oikeuden mitätöidä robottien asettamat vedon oman harkintamme mukaan.
12. Tasapeli. Tasapelitilanteessa valinnan panosrahat jaetaan tasapelin osapuolten lukumäärällä. Koko voittokerroin maksetaan jaetulle panokselle ja loppuosa panosrahoista hävitään.
13. Ensimmäisen maalin tekijä. Voittajaksi katsotaan pelaaja, joka tekee ottelun ensimmäisen maalin. Jos ensimmäinen maali on oma maali, kaikkien ensimmäisestä maalista asetettujen vetojen katsotaan hävinneen. Jos ensimmäisen maalin tekijästä ollaan eri mieltä, vedot ratkaistaan ottelun järjestäjän ilmoittamien tulosten perusteella. Sellaisille pelaajille asetetut vedot, jotka eivät osallistuneet otteluun ennen maalin syntymistä, mitätöidään.
14. Lopputulos. Lopputuloksesta asetetut vedot ratkaisee normaalin peliajan lopputulos.
15. Yli/Alle. Jatkoajalla ja rangaistuspotkukisoissa tehtyjä maaleja tai pisteitä ei oteta huomioon, ellei toisin ilmoiteta. Jos otteluryhmälle tarjotaan voittokertoimia, kaikki ottelut on pelattava loppuun tai vedot mitätöidään.

KIISTAT

16. Asiakkaiden on esitettävä kaikki korvausvaatimuksensa Metropokeri -sivustolle viimeistään kolmekymmentäyksi (31) päivää vedon asettamis- tai ratkaisupäivästä. Määräajan jälkeen jätettyjä korvausvaatimuksia ei oteta huomioon.
17. Asioissa, joihin ei oteta kantaa näissä säännöissä tai sivuston sisällössä, Metropokeri pidättää itsellään oikeuden päättää tapauskohtaisesti ja oikeudenmukaisesti.
18. Metropokeri ei vastaa mistään sivustonsa tai sen sisällön suoraan tai epäsuoraan aiheuttamista vahingoista. Tähän luetaan maksutapahtumien virheet, viivästymiset tai sivuston käyttökatkot taikka muut järjestelmämme viasta aiheutuneet vahingot.

JALKAPALLO

19. Vedot ratkaistaan normaalin täyden peliajan (90 minuuttia + loukkaantumisista annettu lisäaika) jälkeisen virallisen tuloksen perusteella.
20. Jatkoaikaa, kultaisia maaleja tai rangaistuspotkukilpailuja ei oteta huomioon, ellei toisin ilmoiteta.
21. Ottelua on pelattava vähintään 85 minuuttia, jotta se otetaan huomioon. Muussa tapauksessa kaikki otteluun asetetut vedot mitätöidään, lukuun ottamatta jo ratkaistuja vetoja (esimerkiksi ensimmäisen maalin tekijä ja ensimmäisen kulmapotkun tekijä).
22. Jos ottelua lykätään, sen on alettava 24 tunnin kuluessa alkuperäisestä alkamisajankohdasta tai muuten kaikki vedot mitätöidään.

JÄÄKIEKKO

23. Vedot ratkaistaan normaalin täyden peliajan (60 minuuttia) jälkeisen virallisen tuloksen perusteella.

24. Jatkoaikaa ei oteta huomioon ottelun lopputuloksessa, jollei toisin ilmoiteta.
25. NHL-otteluissa, joissa ei ole tasapelimahdollisuutta (tasoituksella tai ilman), jatkoaika otetaan aina huomioon vetojen ratkaisussa.
26. Ottelua on pelattava vähintään 55 minuuttia, jotta se otetaan huomioon. Muussa tapauksessa kaikki otteluun asetetut vedot mitätöidään, lukuun ottamatta jo ratkaistuja vetoja (esimerkiksi ensimmäisen maalin tekijä).
27. Jos ottelua lykätään, sen on alettava 24 tunnin kuluessa alkuperäisestä alkamisajankohdasta tai muuten kaikki vedot mitätöidään.

AMERIKKALAINEN JALKAPALLO

28. Vedot ratkaistaan virallisen lopputuloksen mukaan, ja jatkoaika otetaan huomioon.
29. Ottelua on pelattava vähintään 55 minuuttia, jotta se otetaan huomioon. Muussa tapauksessa kaikki vedot mitätöidään.
30. Ensimmäinen puoliaika on pelattava loppuun, jotta ensimmäisen puoliajan vedot ovat voimassa.
31. Toisen puoliajan vedoissa vain toisen puoliajan tulos (jatkoaika mukaan luettuna) otetaan huomioon. Ottelua saa olla jäljellä enintään 5 minuuttia, jotta kaikki vedot ovat voimassa.
32. Jos lopputulos on tasapeli (tasoituksella), kaikki vedot mitätöidään, jollei tasapelitilanteelle annettu omaa voittokerrointa.
33. Jos ottelua lykätään, sen on alettava 24 tunnin kuluessa alkuperäisestä alkamisajankohdasta tai muuten kaikki vedot mitätöidään.

KORIPALLO

34. Vedot ratkaistaan virallisen lopputuloksen mukaan, ja jatkoaika otetaan huomioon, jollei toisin ilmoiteta.
35. Jos lopputulos on tasapeli (tasoituksella), kaikki vedot mitätöidään, jollei tasapelitilanteelle annettu omaa voittokerrointa.
36. Ottelua on pelattava vähintään 43 minuuttia, jotta se otetaan huomioon. Muussa tapauksessa kaikki vedot mitätöidään.
37. Jos ottelua lykätään, sen on alettava 24 tunnin kuluessa alkuperäisestä alkamisajankohdasta tai muuten kaikki vedot mitätöidään.

JÄÄPALLO

38. Vedot ratkaistaan normaalin täyden peliajan (90 minuuttia + loukkaantumisista annettu lisäaika) jälkeisen virallisen tuloksen perusteella.
39. Jatkoaikaa, kultaisia maaleja tai rangaistuslaukauskilpailuja ei oteta huomioon, ellei toisin ilmoiteta.
40. Ottelua on pelattava vähintään 85 minuuttia, jotta se otetaan huomioon. Muussa tapauksessa kaikki otteluun asetetut vedot mitätöidään, lukuun ottamatta jo ratkaistuja vetoja (esimerkiksi ensimmäisen maalin tekijä ja ensimmäisen kulman tekijä).
41. Jos ottelua lykätään, sen on alettava 24 tunnin kuluessa alkuperäisestä alkamisajankohdasta tai muuten kaikki vedot mitätöidään.

KÄSIPALLO

42. Vedot ratkaistaan normaalin täyden peliajan (60 minuuttia) jälkeisen virallisen tuloksen perusteella.
43. Jatkoaikaa ei oteta huomioon ottelun lopputuloksessa, jollei toisin ilmoiteta.
44. Ottelua on pelattava vähintään 55 minuuttia, jotta se otetaan huomioon. Muussa tapauksessa kaikki otteluun asetetut vedot mitätöidään, lukuun ottamatta jo ratkaistuja vetoja (esimerkiksi ensimmäisen maalin tekijä).
45. Jos ottelua lykätään, sen on alettava 24 tunnin kuluessa alkuperäisestä alkamisajankohdasta tai muuten kaikki vedot mitätöidään.

SALIBANDY

46. Vedot ratkaistaan normaalin täyden peliajan (60 minuuttia) jälkeisen virallisen tuloksen perusteella.
47. Jatkoaikaa ei oteta huomioon ottelun lopputuloksessa, jollei toisin ilmoiteta.
48. Ottelua on pelattava vähintään 55 minuuttia, jotta se otetaan huomioon. Muussa tapauksessa kaikki otteluun asetetut vedot mitätöidään, lukuun ottamatta jo ratkaistuja vetoja (esimerkiksi ensimmäisen maalin tekijä).
49. Jos ottelua lykätään, sen on alettava 24 tunnin kuluessa alkuperäisestä alkamisajankohdasta tai muuten kaikki vedot mitätöidään.

TENNIS

50. Lopullisten vetojen (voittajasta ja sijoittuneista) katsotaan olevan kaikki mukana, eli veto on voimassa, vaikka pelaaja ei edes osallistuisi.
51. Tennisottelu on pelattava loppuun, jotta se otetaan huomioon, eli jommankumman pelaajan on voitettava ottelupallo. Muussa tapauksessa kaikki vedot mitätöidään.
52. Jos ottelua lykätään tai se viivästyy, kaikki vedot pysyvät voimassa, kunhan ottelu pelataan turnauksen aikana.

GOLF

53. Kaikki lopulliset vedot ja turnausotteluvedot otetaan huomioon, kun 36 reikää on pelattu.
54. Lopullinen voittaja -vedoissa karsintaturnausten sijoitus ratkaisee tarvittaessa turnauksen lopullisen voittajan. Kaikkiin muihin sijoituksiin sovelletaan tasapelisääntöjä.
55. Vedot, jotka on asetettu pelaajista, jotka eivät osallistu, palautetaan.
56. Jos vedon asettamisen jälkeen ei enää pelata, veto mitätöidään.
57. Kaikki otteluvedot ja kahden ja kolmen pallon vedot otetaan huomioon, kun kaikki mukana olevat pelaajat ovat tiianneet.
58. Se pelaaja voittaa, joka on voittanut eniten reikiä. Jos molemmat pelaajat pelaavat yhtä monta reikää, pienemmän lyöntimäärän saanut pelaaja voittaa.
59. Jos molemmat pelaajat pelaavat tasan otteluvedossa tai kahden pallon vedossa, veto mitätöidään ja panokset palautetaan, jollei tasatulokselle ole ilmoitettu omaa voittokerrointa.
60. Jos voittajat saavat saman tuloksen, kolmen pallon vetoihin tai ryhmävetoihin sovelletaan tasapelisääntöjä.
61. Jos kukaan pelaaja ei onnistu pelaamaan kierrosta loppuun tai heidän suorituksensa hylätään, kaikki vedot mitätöidään ja panokset palautetaan.
62. Ryhmä- tai turnausvedot, joissa on mukana enintään kuusi pelaajaa, mitätöidään, jos JOKU nimetyistä pelaajista ei aloita kierrostaan tai turnausta.
63. Jos vedossa on mukana yli kuusi pelaajaa, peliin osallistumattomien pelaajien panokset palautetaan ja muista pelaajista asetetut vedot otetaan huomioon. Jos pelissä mukana olevien pelaajien lukumäärä on alle kuusi, kaikki vedot mitätöidään.
64. Ryhmävetoihin sovelletaan tasapelisääntöjä.

YLEISURHEILU

65. Yleisurheiluvetojen katsotaan olevan kaikki mukana, eli kaikki vedot otetaan huomioon, vaikka urheilija ei osallistuisi kilpailuun (vain lopullisesta voittajasta asetetuissa ryhmävedoissa ja kaksinkamppailuvedoissa urheilijoiden on aloitettava kilpailu).
66. Sijoitus palkintojenjakotilaisuudessa ratkaisee vedot myöhemmistä muutoksista (esimerkiksi suorituksen hylkäämisestä) huolimatta.
67. Jos palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä, virallinen I.A.A.F.-tulos ratkaisee vedon tuloksen.

NYRKKEILY

68. Jos ottelua lykätään tai sen ajankohtaa muutetaan, kaikki vedot mitätöidään.
69. Jos tasapelitilanteelle tarjotaan oma voittokerroin, voittajan puolesta asetetut vedot häviävät tasapelitilanteessa. Jos tasapelitilanteelle ei anneta omaa voittokerrointa, voittajan puolesta asetetut vedot mitätöidään tasapelitilanteessa.
70. Tuomarien päätös, mukaan luettuna pistevoitto, tyrmäys, tekninen tyrmäys tai diskaus, ratkaisee nyrkkeilyottelun voittajasta asetetut vedot.
71. Jos nyrkkeilijä ei tule kehään seuraavan erän kellon kutsuessa, ottelun katsotaan päättyneen edellisessä erässä.
72. Jos erien määrä muuttuu mistä tahansa syystä, kaikki nyrkkeilijän pistevoitosta asetetut vedot ja kaikki erävedot mitätöidään.

KILPAPYÖRÄILY

73. Lopullisten vetojen (voittajasta ja sijoittuneista) katsotaan olevan kaikki mukana, eli kaikki vedot ovat voimassa, vaikka kilpailija ei edes osallistuisi.
74. Kaksinkamppailu- ja ryhmävedot, joissa yksi tai useampi kilpailija ei osallistu, mitätöidään.
75. Jos kumpikaan kaksinkamppailuvedon pyöräilijöistä tai kukaan ryhmävedon pyöräilijöistä ei pysty ajamaan etapin tai kilpailun loppuun taikka heidät diskataan ennen klo 24.00 CET kilpailupäivänä, kaikki vedot mitätöidään.
76. Ranskan ja Espanjan ympäriajojen etappivedot (tai viimeinen etappi koko kilpailusta asetuissa vedoissa) ratkaistaan kilpailupäivänä klo 24.00 CET kilpailun virallisessa sivustossa ilmoitettujen tulosten perusteella. Myöhemmin tehtyjä mahdollisia muutoksia ei oteta huomioon.

MOOTTORIURHEILU – FORMULA 1/KARTING/INDYCAR

77. Vetojen Formula 1-/Karting-/Indycar-mestaruudesta tai yksittäisistä Grand Prix  kilpailuista katsotaan olevan kaikki mukana, eli kaikki vedot otetaan huomioon, vaikka kilpailija ei osallistuisi kilpailuun.
78. Sijoitus palkintojenjakotilaisuudessa ratkaisee yksittäisen Grand Prix  kilpailun vedot myöhemmistä muutoksista (esimerkiksi suorituksen hylkäämisestä) huolimatta.
79. Vedot Formula 1-/Karting-/Indycar-mestaruudesta ratkaistaan kauden aikana saatujen pisteiden perusteella heti kauden viimeisen kilpailun palkintojenjaon jälkeen.
80. Myöhemmin tehtyjä mahdollisia muutoksia ei oteta huomioon.
81. Kaksinkamppailuvedoissa (kuljettaja vastaan kuljettaja) tai ryhmävedoissa kaikkien kuljettajien on oltava mukana startissa, jotta vedot otetaan huomioon.
82. Jos kaksinkamppailuvedossa kumpikaan kuljettaja ei pääse maaliin, eniten kierroksia ajanut kuljettaja katsotaan voittajaksi. Jos molemmat kuljettajat ajavat yhtä monta kierrosta, vedot mitätöidään.
83. Kilpailun katsotaan alkavan lämmittelykierroksen merkistä.

MOOTTORIURHEILU – NASCAR

84. Vetojen Nascar-mestaruudesta tai yksittäisistä kilpailuista katsotaan olevan kaikki mukana, eli kaikki vedot otetaan huomioon, vaikka kilpailija ei osallistuisi kilpailuun.
85. Sijoitus palkintojenjakotilaisuudessa ratkaisee yksittäisen kilpailun vedot myöhemmistä muutoksista (esimerkiksi suorituksen hylkäämisestä) huolimatta.
86. Vedot Nascar-mestaruudesta ratkaistaan kauden aikana saatujen pisteiden perusteella heti kauden viimeisen kilpailun palkintojenjaon jälkeen.
87. Myöhemmin tehtyjä mahdollisia muutoksia ei oteta huomioon.
88. Kaksinkamppailuvedoissa (kuljettaja vastaan kuljettaja) tai ryhmävedoissa kaikkien kuljettajien on oltava mukana startissa, jotta vedot otetaan huomioon.
89. Jos kaksinkamppailuvedossa kumpikaan kuljettaja ei pääse maaliin, eniten kierroksia ajanut kuljettaja katsotaan voittajaksi. Jos molemmat kuljettajat ajavat yhtä monta kierrosta, vedot mitätöidään.
90. Jos aloituskuljettaja korvataan kilpailun aikana saman tallin toisella kuljettajalla, uuden kuljettajan lopullinen sijoitus katsotaan alkuperäisen kuljettajan sijoitukseksi.
91. Kilpailun katsotaan alkavan lämmittelykierroksen merkistä.

RAVIT

92. Yksittäisen kilpailun ante post -vetojen katsotaan olevan kaikki mukana, jos etukäteen tarjotaan kiinteitä voittokertoimia, eli kaikki vedot otetaan huomioon, vaikka hevonen ei osallistuisi kilpailuun.
93. Kaksinkamppailuvedoissa hevonen, joka sijoittuu paremmin, on voittaja. Molempien hevosten on aloitettava kilpailu, jotta vedot otetaan huomioon.
94. Sijoittumaton hevonen, joka juoksee maaliin asti, katsotaan voittajaksi, jos toinen hevonen diskataan, jää selvästi jälkeen tai keskeyttää.
95. Jos molemmat kaksinkamppailuvedon hevosista diskataan, jäävät selvästi jälkeen tai jäävät ajatta, vedot mitätöidään ja molempien hevosten panokset palautetaan.
96. Jos molemmat hevoset sijoittuvat samalle sijalle, vedot mitätöidään ja molempien hevosten panokset palautetaan.
97. Vedot ratkaistaan virallisten tulosten perusteella.

RAVIT – VEDONLYÖNTI VALITUISSA POHJOISMAISISSA RAVEISSA

98. Tämäntyyppisessä vedonlyönnissä kiinteät kertoimet ilmoitetaan kilpailun jälkeen.
99. Metropokeri -sivuston tarjoamat kiinteät kertoimet eivät ole koskaan pienemmät kuin raviradalla.
100. Tällaisten vetojen nettovoitto voi olla enintään EUR 1 000. Voitto- ja Kolme parasta  vedot lasketaan erikseen.
101. Sellaisia hävittyjä vetoja ei makseta takaisin, joiden mahdollinen voittosumma olisi ylittänyt enimmäisrajan.
102. Tämäntyyppisessä vedonlyönnissä kilpailuun osallistumattomien hevosten panokset palautetaan.
103. Vedon tyyppiä kutsutaan "Sijoitus – Kolme parasta", mutta jos radalla maksetaan vain kahdesta parhaasta, Metropokeri maksaa myös vain kahdesta parhaasta.

ALPPILAJIT

104. Lopullisten vetojen (voittajasta ja sijoittuneista) katsotaan olevan kaikki mukana, vaikka kilpailija ei edes osallistuisi.
105. Kaksinkamppailuvedoissa molempien kilpailijoiden on osallistuttava starttiin (lähdettävä alkuportilta). Muussa tapauksessa vedot mitätöidään ja voittokertoimeksi asetetaan 1,00.
106. Jos molemmat kilpailijat diskataan ensimmäisellä osuudella tai molemmat pääsevät toiselle osuudelle mutta diskataan toisella osuudella, vedot mitätöidään ja voittokertoimeksi asetetaan 1,00.
107. Jos yksi kilpailija ei pääse toiselle osuudelle, vastustaja katsotaan voittajaksi, vaikka hänet diskattaisiin toisella osuudella.
108. Jos kumpikaan kilpailija ei pääse toiselle osuudelle, ensimmäisen osuuden nopeimman ajan tehnyt voittaa.
109. Vedot ratkaistaan virallisten tulosten perusteella.

BASEBALL (MLB)

110. Kaikissa MLB-vedoissa otetaan huomioon sisävuorot. Ensimmäisenä vuorossa olevan syöttäjän on aloitettava ottelu tai muuten kaikki vedot mitätöidään.
111. Ottelut otetaan huomioon viiden pelatun sisävuoron jälkeen, jos kotijoukkue johtaa. Ottelu otetaan huomioon neljän ja puolen pelatun sisävuoron jälkeen, jos vierasjoukkue johtaa. Jos ottelua pelataan yli viiden sisävuoron ajan mutta ottelu lopetetaan, keskeytetään tai lykätään myöhemmin, voittaja ratkaistaan viimeisen kokonaan pelatun sisävuoron jälkeisen tuloksen perusteella.

PÖYTÄTENNIS

112. Lopullisten vetojen (voittajasta ja sijoittuneista) katsotaan olevan kaikki mukana, eli veto on voimassa, vaikka pelaaja ei edes osallistuisi.
113. Pöytätennisottelu on pelattava loppuun, jotta se otetaan huomioon, eli jommankumman pelaajan on voitettava ottelupallo. Muussa tapauksessa kaikki vedot mitätöidään.
114. Jos ottelua lykätään tai se viivästyy, kaikki vedot pysyvät voimassa, kunhan ottelu pelataan turnauksen aikana.

 

BETTING EXCHANGE

 

GENERAL

1. The Betting Exchange service is provided by Redbet Limited, a bookmaker licensed in England.
2. All activities in the Betting Exchange are governed by the laws of England. The courts of England has non-exclusive jurisdiction.
3. As the Betting Exchange is a separate service from the regular sportsbetting service rules for specific sports may not be exactly the same.
4. The amount of money in your Betting Exchange account which has not been staked on a matched bet or used as the stake on an offer to bet, represents your available balance and determines your betting limit.
5. All bets are made in Euro and the minimum stake is 1 Euro.
6. Any amounts which are mistakenly credited as winnings to your customer account remain the property of the and will automatically be transferred from your account upon the error being noticed.
7. Once an offer you have made for a bet is accepted, or you have accepted an offer for a bet available on the Betting Exchange, the instructions that you gave to hold your stake as stakeholder for the use of the winner pending the outcome of the bets are irrevocable. Accepted bets cannot be cancelled.
8. In the event of any dispute, managements decision is final.

COMMISSION

9. The Betting Exchange provides you with a platform which brings customers together who wish to bet with each other in consideration of which we deduct a commission of 4% from your account calculated on your net winnings on a Market.
10. We will deduct the amount of commission due from your account at the time of settling the outcome of the Market. In the event that you have net losses on a Market, we will not deduct any commission from your account.

CANCELLATION OF BETS

11. Unmatched offers for bets posted on our Exchange may be withdrawn at any time, unless and until they have been accepted, by cancelling the relevant offer for a bet in the 'view / edit / cancel unmatched bets' section of the relevant Market on the Website.
12. The cancellation of an outstanding offer for a bet becomes effective when your instruction to cancel is successfully received and processed by the Betting Exchange. In the event that the Betting Exchange fails to receive and process the cancellation in good time, you acknowledge that your offer may remain outstanding and available for acceptance.
13. If you attempt to cancel an offer for a bet that is outstanding, you may not be able to do so if customers have partially or wholly accepted your bet during the interval between your submitting the cancellation request and that request being processed by the Betting Exchange. In this case, your original offer, or part thereof, will be validly accepted and settled.
14. We will cancel any offers for bets that remain outstanding at the time that we close a Market.
15. Without restricting our ability to rely on other remedies that may be available to us, we will suspend or terminate your account or cancel any unmatched bets at our absolute discretion if: (i) we suspect that you are engaging in illegal or fraudulent activity while using our Exchange; (ii) we suspect you are breaching any term of this agreement; (iii) we suspect you are acting in a manner that is detrimental to the conduct of our business; or (iv) we suspect that you may be having difficulties obtaining credit.

GENERAL SPORTS RULES

16. In the event of any match being postponed by more than 24 hours of the original scheduled kick-off time, all bets will be void.
17. If there is any uncertainty regarding the result of any match, the determination of the relevant sports authority will be used.

SOCCER

18. The term '90 minutes play' is used to denote the period of play which includes any added injury or stoppage time, but not scheduled extra time, penalty shootouts or silver/golden goals.
19. Unless otherwise specified, all bets are settled on 90 minutes play.
20. Should a match be abandoned prior to the completion of the scheduled time, all bets will be declared void, except for those on markets which have been unconditionally determined.
21. Bets placed on matches where a venue is changed will be void, if the new venue is the original away team’s home ground.
22. Live markets will be suspended if it appears that a goal has been scored, a penalty may be given, or a red card may be shown. If the event is confirmed, all unmatched bets will be cancelled.

ICE HOCKEY

23. All Ice Hockey bets will be settled on 60 minutes play. Overtime does not count.
24. Should a match be abandoned prior to the completion of the scheduled time, all bets will be declared void, except for those on markets which have been unconditionally determined.

TENNIS

25. If a player withdraws before the first set has been played, all bets will be declared void.
26. If at least one set has been played, the player officially going through to the next round will be deemed the winner.
27. All outright bets shall stand even if a player fails to start.

BASEBOLL

28. All bets are settled according to the official result. A bet is void in the event that the match is declared a tie.
29. A bet on Over/Under is void if less than 8,5 innings have been completed.
30. All bets stand regardless of who was the starting pitcher.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Lähettäjä (E-mail):


Kysymys asiakaspalvelulle:


 

VISA MasterCard Neteller WB Webmoney 79x28 MoneybookersThawte                               © 2006 Metropokeri. All rights reserved. Email: info@metropokeri.com